Informacje:
 • Nabór

   

  "Miejski Klub Sportowy Łódź" ogłasza nabór do sekcji tenisa stołowego!!! Treningi odbywaja sie we wtorki i czwartki, w godzinach 17-19 w sali gimnastycznej SP 111 w Łodzi. Zajęcia prowadzone są pod okiem zawodników i trenerów ligi Polskiej i Niemieckiej.

   

  Więcej szczegółów po kontakcie z naszym biurem:

  biuro@mkslodz.pl

 • Witamy

   

  Dnia 07.09.2013 została uruchomiona strona Miejskiego Klubu Sportowego Łódź. Od tej pory będziemy starali się na bieżąco uzupełniać jej zawartość oraz poszerzać treść o różne informacje ze świata tenisa stołowego.

   

Partnerzy:


Zmiany w regulaminie rozgrywek PZTS 2013/2014

Przydatne Linki » Zmiany w regulaminie rozgrywek PZTS 2013/2014

Data:2013-10-04

PROPOZYCJE WYDZIAŁU ROZGRYWEK POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO dotyczące zmian w organizacji rozgrywek w sezonie 2013/2014:1. Mając na celu dążenie do:
- podniesienia poziomu współzawodnictwa sportowego we wszystkich kategoriach wiekowych,
- poprawy wyniku finansowego organizacji zawodów skutkującym zwiększeniem środków finansowych przeznaczanych na nagrody finansowe dla najlepszych zawodników,
- sprawiedliwego wyrównania różnic istniejących w poziomie sportowym prezentowanym przez reprezentantów różnych województw,
- osiągnięcia wzrostu zainteresowania organizacją zawodów przez nowe środki spełniające wysokie standardy organizacji zawodów,
- masowości zawodów na szczeblu ogólnopolskim przez poprzez znaczący wzrost liczby uczestników skutkującym wzrostem zapotrzebowania na usługi hotelarskie i gastronomiczne,
w miejsce Ogólnopolskich Turniejów Kwalifikacyjnych proponuje się wprowadzenie we wszystkich kategoriach wiekowych Otwartych Turniejów Kwalifikacyjnych, których formuła organizacyjna przedstawiałaby się następująco:

 

Otwarty Turniej Kwalifikacyjny Seniorów:
- turniej eliminacyjny rozgrywany w piątek systemem dostosowanym do liczby startujących w celu wyłonienia 16 najlepszych zawodników z nielimitowanej liczby uczestników, którzy:
- wystąpili i nie awansowali z wojewódzkich turniejów kwalifikacyjnych w danym cyklu rozgrywkowym;
- zawodników, którzy nie wystąpili w wojewódzkich turniejach kwalifikacyjnych w danym cyklu rozgrywkowym z powodu orzeczenia lekarskiego o braku zdolności do uprawiania tenisa stołowego wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej;
- zawodników polskich, którzy nie wystąpili w wojewódzkich turniejach kwalifikacyjnych w danym cyklu rozgrywkowym z powodu udziału w zawodach ITTF i ETTU lub zagranicznych rozgrywkach ligowych.
- turniej grupowy rozgrywany w sobotę przed południem systemem grupowym w 16 grupach po 3 zawodników w celu wyłonienia 16 zwycięzców grup z możliwością zajęcia w turnieju pocieszenia 33. miejsca przez zawodników, którzy zajęli w grupach 2 i 3 miejsca, z udziałem 48 zawodników w tym:
32 zawodników z eliminacji wojewódzkich, którzy zajęli w wojewódzkich turniejach kwalifikacyjnych 1 i 2 miejsce;
16 zawodników z piątkowego turnieju eliminacyjnego.
- turniej główny rozgrywany w sobotę po południu i niedzielę systemem pucharowym z możliwością zajęcia 9. miejsca w turnieju pocieszenia w przypadku porażki w 1. rundzie, z udziałem 32 zawodników w tym:
16 najlepszych zawodników według rankingu w danej kategorii wiekowej (rezygnacja z zasady przydzielania limitów w związku z miejscem zajętym na poprzednim OTK);
16 zwycięzców grup z sobotniego turnieju grupowego rozstawionych zgodnie z rankingiem w danej kategorii wiekowej i dolosowanych do 16 najlepszych zawodników według zasady: zawodnicy z miejsc 1-8 na pozycje 17-24 oraz zawodnicy z miejsc 9-16 na pozycje 25-32.

 

Otwarte Turnieje Kwalifikacyjne Młodzików, Kadetów i Juniorów:
- turniej eliminacyjny rozgrywany w piątek systemem dostosowanym do liczby startujących w celu wyłonienia 16 najlepszych zawodników z nielimitowanej liczby uczestników, którzy:
- wystąpili i nie awansowali z wojewódzkich turniejów kwalifikacyjnych w danym cyklu rozgrywkowym;
- zawodników, którzy nie wystąpili w wojewódzkich turniejach kwalifikacyjnych w danym cyklu rozgrywkowym z powodu orzeczenia lekarskiego o braku zdolności do uprawiania tenisa stołowego wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej;
- zawodników polskich, którzy nie wystąpili w wojewódzkich turniejach kwalifikacyjnych w danym cyklu rozgrywkowym z powodu udziału w zawodach ITTF i ETTU lub zagranicznych rozgrywkach ligowych.
- turniej grupowy (rozgrywany w sobotę przed południem systemem grupowym w 16 grupach po 4 zawodników w celu wyłonienia 16 zwycięzców grup i 16 zawodników, którzy zajęli 2. miejsca w grupach, z możliwością zajęcia w turnieju pocieszenia 33. miejsca przez zawodników, którzy zajęli w grupach 3 i 4 miejsca),
z udziałem 64 zawodników w tym:
16 najlepszych zawodników według rankingu w danej kategorii wiekowej (rezygnacja z zasady przydzielania limitów w związku z miejscem zajętym na poprzednim OTK);
32 zawodników z eliminacji wojewódzkich, którzy zajęli w wojewódzkich turniejach kwalifikacyjnych 1 i 2 miejsce;
16 zawodników z piątkowego turnieju eliminacyjnego.
- turniej główny (rozgrywany w sobotę po południu i niedzielę systemem pucharowym z możliwością zajęcia 9. miejsca w turnieju pocieszenia w przypadku porażki w 1. rundzie), z udziałem 32 zawodników w tym:
16 zwycięzców grup z sobotniego turnieju grupowego;
16 zawodników, którzy zajęli 2. miejsca w sobotnim turnieju grupowym rozstawionych zgodnie z rankingiem w danej kategorii wiekowej i dolosowanych do 16 zwycięzców grup sobotniego turnieju grupowego według zasady: zawodnicy z miejsc 1-8 na pozycje 17-24 oraz zawodnicy z miejsc 9-16 na pozycje 25-32.


2. Indywidualne Mistrzostwa Polski we wszystkich kategoriach wiekowych byłyby rozgrywane według identycznej formuły jak Otwarte Turnieje Kwalifikacyjne (w miejsce wojewódzkich turniejów kwalifikacyjnych byłaby mowa o indywidualnych mistrzostwach województwa). Zmiana formuły rozgrywania Indywidualnych Mistrzostw Polski Kadetów - Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży musiałaby uzyskać zgodę Ministerstwa Sportu i Turystyki.

3. W związku z propozycją wprowadzenia nowej formuły organizacji Indywidualnych Mistrzostw Polski i Otwartych Turniejów Kwalifikacyjnych likwidacji uległyby turnieje półfinałowe będące dotychczas eliminacją do zawodów ogólnopolskich.

4. Zmiana powyższa pociągałaby za sobą konieczność opracowania nowego podziału punktów we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży (prowadzonym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Polską Federację Sportu Młodzieżowego), który zostałby oparty na rozdziale punktów przysługujących w dotychczas rozgrywanych półfinałach na zawody szczebla wojewódzkiego.

5. W związku ze zmianami formuły organizacji Indywidualnych i Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów, Kadetów i Młodzików skutkującymi zwiększeniem liczby startujących zawodników i drużyn proponuje się rozważenie rozdzielenia Mistrzostw Indywidualnych od Drużynowych, skutkującym rozgrywaniem Mistrzostw w dwóch różnych terminach (propozycja wymaga sprawdzenia pod kątem możliwości finansowania przez wojewódzkie federacje sportu).

6. W związku z propozycją wprowadzenia nowej formuły organizacji Indywidualnych Mistrzostw Polski i Otwartych Turniejów Kwalifikacyjnych likwidacji ulegają wszystkie limity przydzielane przez Polski Związek Tenisa Stołowego.

7. W związku z propozycją likwidacji zasady umieszczania na czołowych pozycjach rankingu zawodników posiadających punkty ITTF (1-100 miejsca) oraz ETTU (1-16 miejsca) o dorobku punktowym zawodnika i jego pozycji w rankingu we wszystkich kategoriach wiekowych będą decydowały punkty zdobyte wyłącznie podczas Indywidualnych Mistrzostw Polski i Otwartych Turniejach Kwalifikacyjnych.

8. Jedynym wyjątkiem od powyższej zasady byłyby punkty przydzielone zawodnikowi z powodu absencji w zawodach spowodowanej orzeczeniem lekarskim o braku zdolności do uprawiania tenisa stołowego wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej.

9. W związku z propozycją ujednolicenia zasad prowadzenia rankingów we wszystkich kategoriach wiekowych ulega likwidacji ranking kroczący w kategorii seniorów, a do rankingów we wszystkich kategoriach wiekowych będą zaliczane 3 najlepsze wyniki osiągnięte przez zawodnika w rozgrywkach indywidualnych (Indywidualne Mistrzostwa Polski i 3 Otwarte Turnieje Kwalifikacyjne).

10. Proponuje się wprowadzenie obowiązku podpisywania umów na organizację zawodów organizowanych przez Polski Związek Tenisa Stołowego pomiędzy głównym organizatorem zawodów a Polskim Związkiem Tenisa Stołowego.

11. Proponuje się wprowadzenie możliwości przeprowadzenia obowiązkowej kontroli rakietek (LARC, grubość, płaskość, połysk i obecność lotnych związków organicznych) podczas wszystkich zawodów widniejących w kalendarzu zawodów Polskiego Związku Tenisa Stołowego. W związku z powyższym zachodzi pilna potrzeba zakupu przez Polski Związek Tenisa Stołowego atestowanego przez ITTF miernika do badania obecności lotnych związków organicznych MiniRAE Lite typ PGM-7300.

12. Propozycja bezwzględnego obowiązku posiadania - podczas weryfikacji uprawnień do udziału w zawodach dokonywanej przez Sędziego Głównego zawodów - Karty Zdrowia Sportowca z ważnym orzeczeniem lekarskim o zdolności do uprawiania tenisa stołowego wydanego przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej.

13. W związku z koniecznością zachowania w stanie niezmienionym systemu sportu niepełnosprawnych, włączonego w struktury Polskiego Związku Tenisa Stołowego, proponuje się wprowadzenie licencji zawodnika niepełnosprawnego, która pozwoliłaby zachować dwoistość przynależności klubowej zawodników niepełnosprawnych.

14. W związku z koniecznością podnoszenia standardów organizacji meczów w najwyższych klasach rozgrywkowych (Superliga mężczyzn i ekstraklasa kobiet) proponuje się wprowadzenie licencji technicznej hali sportowej, której otrzymanie byłoby poprzedzone wizytacją i pozytywną oceną obiektów klubowych dokonywaną przez upoważnionych przedstawicieli Wydziału

15.W związku z koniecznością podnoszenia standardów organizacji meczów ligowych proponuje się wprowadzenie obowiązku sędziowania meczów w Superlidze mężczyzn, ekstraklasie kobiet oraz 1 lidze kobiet i mężczyzn przez 2 licencjonowanych sędziów, których obowiązkiem byłoby m.in. pojawienie się w miejscu zawodów na co najmniej 60 minut przed rozpoczęciem meczu.

16. W związku z dążeniem do ograniczenia liczby przekładania meczów ligowych proponuje się wprowadzenie możliwości przełożenia meczu "z urzędu" wyłącznie w przypadku startu w zawodach ITTF i ETTU powołanych przez Polski Związek Tenisa Stołowego reprezentantów Polski w kategorii seniorów lub juniorów sklasyfikowanych w rankingu klubowym na miejscach: 1-3 (Superliga mężczyzn i ekstraklasa kobiet) oraz 1-4 (1 liga kobiet i mężczyzn) oraz występujących w Superlidze mężczyzn, ekstraklasie kobiet oraz 1 lidze kobiet i mężczyzn reprezentantów innych państw uczestniczących w zawodach ITTF i ETTU.


17. W celu sprawnego przeprowadzenia procesu przyjmowania wniosków i przyznawania licencji okresowych: klubom, zawodnikom, zawodnikom niepełnosprawnym, weteranom, amatorom, trenerom oraz licencji technicznych hal sportowych do dnia 10 września danego roku rozgrywkowego proponuje się dokonanie zmiany dotychczasowej procedury w tym względzie. Nowa formuła polegać będzie na składaniu elektronicznych wniosków (rezygnacja z wniosków papierowych) bezpośrednio do Polskiego Związku Tenisa Stołowego z pominięciem wojewódzkich związków tenisa stołowego oraz jednoczesnym przekazaniem wojewódzkim związkom tenisa stołowego 60% środków z tytułu opłat licencyjnych w terminie do dnia 24 września danego roku rozgrywkowego.

18. Wprowadzenie bezwzględnie obowiązującej zasady, iż wszystkie regulaminy rozgrywek i przepisy obowiązujące we wszystkich wojewódzkich związkach tenisa stołowego nie mogą być sprzeczne (lub muszą być zgodne) z przepisami zawartymi w Regulaminie Rozgrywek Polskiego Związku Tenisa Stołowego.

19. W celu uproszczenia i poprawy standardów pracy Sędziów Głównych meczów ligowych szczebla centralnego proponuje się rezygnację z obowiązku przesyłania do Polskiego Związku Tenisa Stołowego papierowych protokołów meczowych oraz wprowadzenie zasady prowadzenia weryfikacji wyników meczów ligowych jedynie na podstawie elektronicznych protokołów meczowych.

20. Wprowadzenie we wszystkich rozgrywkach ligowych zasady polegającej na opracowaniu terminarza 2 rundy rozgrywek na podstawie wyników 1 rundy, zgodnie z zasadą, iż najlepsze drużyny w tabeli po 1 rundzie spotykają się w ostatniej kolejce 2 rundy.


opracował Wydział Rozgrywek
Polskiego Związku Tenisa Stołowego